Logo Moya

Art van Triest

Grid

Hangend Grid 1

Over de kunstenaar

Art van Triest

Bij de werken van Art van Triest staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid te bestrijden met een orde centraal. Hij ziet dit als een coping mechanisme: een poging om grip te krijgen op de wereld om ons heen, die voorkomt uit een diepe behoefte aan controle, of de illusie van controle. Hij ziet deze neiging om de werkelijkheid op verschillende niveaus in een systeem te kaderen. Het zit verankerd in ons denken: we verdelen de wereld om ons heen in categorieën en gebruiken rationele constructies om verschillen te definiëren en verbanden te leggen. Dit geeft ook concreet vorm aan onze wereld: van spreadsheets tot stedenbouw en landbouw of architectuur. Zijn werk is een visueel onderzoek, waarbij hij vraagt hoe dit frame zich verhoudt tot de fysieke realiteit van de wereld om ons heen. Hij zie het raster als een te directe manier om met de werkelijkheid om te gaan.

“Met mijn werk wil ik een visueel tegenwicht bieden aan de vereenvoudiging en standaardisatie van onze omgeving en manier van denken. Ik zou willen streven naar een meer realistische positionering van de mens, waarin we ons vollediger tot de werkelijkheid kunnen verhouden.”